Skip to content

U ovom delu Kofera ćete pronaći različite tipove aktivnosti koje možete videti dole koje spadaju u teambuilding igre, koje služe za jačanje veze između članova tima, odnosno kreiranja prijatne i radne atmosfere i postizanje osećaja pripadanja timu.

Sve teambuilding aktivnosti smo podelili u 6 kategorija koje zajedno doprinose izgradnji potpune kohezije grupe, klikom na kategoriju bićete preusmereni na stranicu na kojoj možete pročitati detaljno kako se aktivnosti izvršavaju.