Skip to content

Teambuilding – navikavanje na fizički kontakt

Probaj  da me zagrliš

 • Broj ljudi: neograičen
 • Trajanje: neograičeno
 • Svi stanu u krug. Svako od igrača dobija jedan broj.  Jedan od igrača stane u sredinu kruga I kaže dva broja (u  zavisnosti od broja ljudi). Prvi izgovoreni broj treba da zagrli osobu u krugu,  a drugi broj treba da zagrli prvi broj. Pobednik “borbe” je onaj koji spreči drugu osobu da izvrši svoj zadatak i zagrli pravu osobu I ta osoba staje u krug.

Paukova mreža

 • Broj ljudi: neograničen
 • Trajanje: neograičeno
 • Rekviziti:kanap I dva drveta (stuba)
 • Isprepliće se kanap između dva stabla tako da liči na paukovu mrežu I ostaviti nekoliko rupa više nego što ima učesnika. Svi učesnici treba da prođu kroz rupe, a da ne dotaknu kanap. Kroz svaku rupu može da se prođe samo jednom. Ukoliko neko dotakne kanap ili prođe kroz istu rupu, svi se vraćaju na početak.

Okretanje ćebeta

 • Broj ljudi: neograničen
 • Trajanje: neograničeno
 • Rekviziti: ćebe
 • Ćebe se položi na pod I svi učesnici stanu na ćebe.Poenta je da dok stoje okrenu ćebe tako da strana koja je dodirivala pod, sada stoji okrenuta ka gore. Ni jedsan učesnik ne sme da siđe sa ćebeta. NAPOMENA: najbolji način za rešavanje ovoga jeste da se jedan kraj ćebeta uvrne I onda učesnici postepeno počiju da se premeštaju na taj deo koji je uvrnut dok ga ne okrenu skroz.

Gajbovanje

 • Broj ljudi: neograničen
 • Vreme trajanja: 30min ili više
 • Rekviziti: gajbe piva (za par komada manje od broja učesnika)
 • Učesnici treba da pređusajedestrane na drugu, ali samo preko gajbi. Igra kreće tako što svi stanu u red I prva osoba stavlja gajbu na pod I staje na nju. Druga osoba mu dodaje novu gajbu I onaj koji je bio prvi sada prelazi da stoji na novoj gajbi I tako dok se sve gajbe ne postave. Kada se sve gajbe postave, potrebno je uzeti poslednju I dodavati j sve do prve osobe. U toku prelaženja I prenošenja gajbi, neki deo tela uvek mora da bude u dodiru sa gajbom, ukoliko to nije tako ekipa gubi tu gajbu. Na istoj gajbi može da stoji više od jedne osobe. Igra traje dok svi ne pređu na drugu stranu.

Prebacivanje zvuka

 • Broj ljudi: neograničeno
 • Vreme trajanja: neograničeno
 • Učesnici leže na leđima, na podu. Svaka osoba svoju glavu treba da drži na stomaku osobe pre nje, tako da naprave cik-cak liniju. Vođa igre smišlja reč ili rečenicu koja će se prenositi. Prvi igrač reč kaže jednom, a svaki naredni izgovara reč jednom više od osobe pre i tako sve do poslednje osobe u nizu. Ukoliko se neko nasmeje, prenošenje zvuka kreće ponovo.

Prebacivanje novčića

 • Broj ljudi: neogranično
 • Vreme trajanja: neograničeno
 • Rekviziti: novčić
 • Učesnici leže na leđima. Prva osoba na grudima drži novčić I pokušava da ga prenese sledećoj osobi bez upotrebe ruku. Cilj igre je da novčić ne padne na pod.

Čudovište

 • Broj ljudi: 5+
 • Vreme trajanja: neograničeno
 • Učesnici se dele u dve grupe I zadaju drugoj grupi kako treba da izgleda njihovo čudovište (brojruku, nogu,glava).   cilj igre je da kao čudovište pređu 3 metra.

Ljudski čvor

 • Broj ljudi: neograničen (podeljeni u dve ekipe)
 • Vreme trajanja: neograničen
 • Učesnici se dele u dve ekipe. Svaka ekipa staje u krug, zatvore oči i krenuka sredini, uhvate nekoga za ruke, otvore oči ikrenu da se udaljavaju od centra. Cilj igre je da se što pre odvežu bez puštanja ruku.