Skip to content

Teambuilding – igre na otvorenom

Mačke i miša

  • Broj ljudi: neograničen (paran)
  • Vreme: neograničeno
  • Igrači stoje u krugu i uhvate se za ruke po dve osobe. Jedna osoba je mačka koja ima za zadatak da uhvati osobu koja je miš. Miš može da se spasi tako što se uhvati u neki od parova, tako da osoba koja je sa suprotne strane postaje miš 

Prenos vode

  • broj ljudi: najbolje oko 10
  • Vreme trajanja: 2 min
  • Rekviziti: balon vode, čaša za svakog učesnika, prazna kofa
  • Igrači se podele u dve grupe i stanu u dve kolone. Cilj igre je da  za 2 minuta, uz pomoć čaša, prenesu što više vode iz balona u kofu.