Skip to content

Teambuilding – inicijativa grupe

Močvara

  • Broj ljudi: neograničen
  • Vreme trajanja: neograničeno
  • Vođa igre treba na podu da napravi polje od 9×9 potom deli učesnike u dve grupe i za svaku grupu smišlja određeni put kako da pređu sa jedne strane polja na drugu stranu, a učesnici treba da ga otkriju bez komuniciranja . u svakom redu je jedno tačno polje, ukoliko neko stane na pogrešno polje cela ekipa mora da krene ponovo, a ukoliko je neko već prešao stranu mora da se vrati. Cilj igre je da cela ekipa pređe sa jedne strane na drugu bez komuniciranja.