Skip to content

Teambuilding – upoznavanje

Ćebovanje

 • Broj ljudi: neograničen
 • Trajanje: neograničeno
 • Rekviziti: ćebe
 • Dve osobe drže krajeve ćebeta a ostali se dele u dve ekipe. Svaka ekipa ima u svakoj rundi jednog predstavnika koji čuči ispred ćebeta. U isto vreme osobe koje drže ćebe, spuštaju ga do poda I predstavnici moraju da ustanu I da kažu ime osobe koja stoji ispred njih. Osoba koja prva kaže ime je pobedila a ova druga mora da pređe u pobedičku ekipu I igra traje dok ne ostane samo jedna ekipa.

Zatvorenici

 • Broj ljudi: neograničpeno, ali podeljeni u ekipe po dvoje
 • Trajanje: zavisi od igrača
 • Rekviziti: dva kraća kanapa za svaki par
 • Zglobovi ruku dvoje ljudi se vežu kanapom tako da se povežu kao dva prstena (Venov dijagram). cilj igre je da se bez odvezivanja ili presecanja kanapa zatvorenici oslobode.
 • Rešenje: kanap druge osobe treba da provučete kroz omču oko vašeg zgloba  

Speed dating

 • broj ljudi: neograničeno (paran)
 • Vreme trajanja: broj pitanja x 60s
 • Učesnici se dele u dve grupe. Prva grupa napravi krug tako da im leđa budu okrenuta ka unutrašnjosti kruga. Druga grupa napravi krug oko prve grupe tako da učesnici budu okrenuti licem jedni prema drugima I da svako ima svog para. Vođa igre postavlja lična pitanja I daje prvo 30 sekundi unutrašnjem krugu da odgovori na pitanje, a onda I spoljašnjem. nakon svakog pitanja spoljašnji krug s pomera za jedno mesto u desno.

Line up

 • Broj ljudi: neograničen
 • Vreme trajanja: neograničeno
 • Rekviziti: linija od krep trake na podu
 • učesnici dobijaju zadatak da se poređaju po određenoj karakteristici (boja očiju, broj godina, veličina cipela…) bez pričanja.

Imena + pridevi

 • Broj ljudi:neograničen
 • Vreme trajanja: neograničeno
 • Učesnici treba da stanu u krug. Igra počinje tako što jedna osoba kaže svoje ime i doda karakternu osobinu ili životinju koja ima isto početno slovo kao i ime (ukoliko se koristi životinja, treba i odglumiti životinju). svaka sledeća osoba mora da ponovi sve osobe pre nje i da doda svoje ime i pridev (životinju) i tako dok se ne završi krug.

Sat

 • Broj ljudi: neograničen
 • Vreme trajanja: neograničeno
 • Rekviziti: papiri I olovke za svakog učesnika
 • Svaki učesnik dobije na papiru nacrtan sat. Za određeno vreme treba da zakažu sastanke sa osobama za svaki sat (osim ako nije dogovoreno drugačije). Vođa grupe kažekoliko je sati, u zavisnosti od toga učesnici se nalaze sa osobom sa kojom su se dogovorili I pričaju na zadatu temu.