Skip to content

Intervju sa najmlađim KOMSićem ikada

Najveća misija svih organizacija, poput naše Unije srednjoškolaca/ki Srbije koje se bave pravima mladih, aktivizmom mladih i borbi za njihova prava jeste da pokažemo da nismo nemi posmatrači ovog sistema u kom se nalazimo, već da smo spremi da menjamo svet oko sebe i učinimo ga boljim i za nas i za naše vršnjake. Na taj način rušimo sve predrasude odraslih da nismo sposobni da donosimo određene odluke i budemo deo sveta koji diktira pravila koja baš mi, moramo da poštujemo.

Ne samo u Srbiji, već i u svim Krovnim savezima Evrope, srednjoškolac nikada nije bio u organima istih do sada. To se promenilo zahvaljujući divnoj Olgi Dević, koja je najmlađa članica Upravnog odbora KOMS-a (Krovne organizacije mladih srbije).

Olga, čijem se radu divimo, odgovorila nam je na nekoliko pitanja.

1.Šta te je podstaklo na to da budeš najmlađi član KOMS-a ikada?

– Glavni motiv zbog koga sam odlučila da se kandidujem za Upravni odbor Krovne organizacije mladih Srbije jeste velika želja da iz perspektive srednjoškolaca učestvujem u kreiranju omladinske politike u Srbiji i dokazem da mladi srednjoškolci nisu samo nemi posmatrači, već aktivni učesnici koji treba da se pitaju.

2. Zašto si se pridružila jednoj takvoj organizaciji i da li smatraš da si donela dobru odluku?

– KOMSu sam se pridružila jer smatram da KOMS, kao najveće predstvaničko telo mladih, kroz uključivanje jedne srenjoškolke u svoje organe, direktno podržava i daje primer aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka koje ih se tiču i široj omladinskoj politici naše države, time dokazujući da aktivna participacija mladih nije samo deklarativan proces.

Veoma mi je drago da je prepoznata potreba, kao i potencijal, uključivanja srednjoškolaca u kreiranje politika koje ih se tiču, a još važnije da svojim primerom rušim stereotipe koje većina ljudi ima prema populaciji srednjoškolaca.

3. Kako provodiš svoje slobodno vreme i da li ti pada teško višak obaveza jer si član UO, iako je to isključivo tvoja odluka i nešto u čemu uživaš?

– S obzirom da sam učenica dve srednje škole, i dosta sam angažovana van škole, nalazim vremena da se posvetim svemu i balansiram sa svim obavezama. Većinu slobodnog vremena posvećujem kako KOMS-u tako i drugim omladinskim organizacijama čija sam članica, te različitim projektima za mlade, konferencijama, treninzima i drugim edukacijama. Ne pada mi teško manjak slobodnog vremena jer istinski uživam baveći se omadinskom politikom, na kraju dana važno mi je da sam odradila nešto korisno i napravila barem mali korak u ka boljem položaju mladih u Srbiji. Zato uvek možete pronaći vremena za sve ako se dobro organizujete i podelite prioritete.

4. Šta misliš, koliko je bitno aktivirati mlade i podstaći ih da se uključe u donošenje odluka koje se tiču njih samih i kako je moguće zainteresovati srednjoškolce da učestvuju u raznovrsnim organizacijama i projektima?

– Veoma je važno aktivirati mlade i pokazati im mogućnosti koje im se prižaju van škole. Potrebno je pokazati im da volontiranje nije samo neplaćeni rad, već jedno vredno iskustvo, sticanje specifičnih životnih znanja i veština koje im u mnogome mogu korisiti kako za dalje obrazovanje tako i za budući posao.

Mogu slobodno reći da je neophodno aktivno uključiti mlade u procese donošenja odluka koje ih se tiču, jer je veoma važno saslušati i njihovu perspektivu uzimajući u obzir da će se te odluke ticati njih samih i time im dati do znanja da su bitan deo društva.

Zahvaljujemo se Olgi na odgovorima i nadamo se da će se zahvaljujući tome što je ona član Upravnog odbora tako važne organizacije glas mladih ljudi bolje čuti.