Skip to content

Izložba radova i dodela nagrada na konkursu “Pančevo, to je moja veza”

Tokom 3. juna, održali smo izložba radova i dodela nagrada likovnog konkursa za srednjoškolce “Pančevo, to je moja veza” koji je lokalni tim Pančevo pokrenuo tokom aprila meseca.

Izložbu je posetilo oko šedsesetak posetilaca koji su imali priliku da pogledaju 10 pristiglih radova, koji su u najvećem broju poslati od učenika Gimnazije “Uroš Predić”

Nagrade su uručili predstavnici žirija koji su činili predsednici i predsednice parlamenata pančevačkih srednjih škola. Teškom odlukom su  odlučili da prvo mesto osvoji rad Teone Jovanović-“Uspomene”, drugo mesto rad Nikole Lava Brcanskog-“Pančevo u ogledu” i treće mesto rad Une Hrnjice-“Boje nasleđa”. Članovi žirija su tokom žiriranja zaključili da je bilo veoma teško doneti odluku, jer su radovi bili veoma kvalitetni, a bio je itekako vidljiv i neverovatan trud koji je bio uložen u sve radove.

Zbog toga, dodeljene su i tri nerangirane nagrade odabirom članica lokalnog tima koje su primile Nina Pavlović za svoj rad “Lavirint”, Magdalena Pavlović za svoj rad “Tamiš dečijim okom” i Anđela Kovarčik za svoj rad “Vojlovački park”.

Nagrade su se ogledale u slikarskom i crtačkom priboru, a obezbedio ih je Dom omladine Pančevo.

Ideja likovnog konkursa je bila da se podstaknu mladi umetnici da stvaraju, te tako prikažu Pančevo iz svoje perspektive. Inače, temu za likovni konkurs “Pančevo, to je moja veza” osmislili su predsednici i predsednice parlamenata pančevačkih srednjih škola uz našu malu podršku.

#SuperŠkola #PokreniSe #AKTivirajSe