Скочи на садржај

Kako da osiguramo prostor za delovanje mladih?

Evropski omladinski forum (EYF) objavio je novu publikaciju pod nazivom Obezbeđivanje građanskog prostora za mlade u Evropi.

EYF ističe da smo poslednjih godina svedoci remećenja i sužavanja prostora za rad civilnog društva i omladinskih organizacija u raznim evropskim zemljama. Ovaj trend se nastavlja i u 2020. godini, a svetska pandemija prouzrokovana virusom Covid- 19 koristi se kako bi se dobila politička kontrola koja dublje ugrožava delovanje OCD. Ovom studijom, Forum želi da ukaže na izazove sa kojima se suočavaju omladinske organizacije u Evropi.

O čemu govori ova studija?

Studija razmatra različite dimenzije, koje su od suštinskog značaja za funkcionisanje OCD kao što su pravo na informacije i slobodno izražavanje, pravo na okupljanje, pravo na učestvovanje u političkom životu, pravo na jednako postupanje i pravo na pravdu koje proizilazi iz vladavine zakona.

OCD predstavljaju platformu za dijalog i slobodnu razmenu informacija između aktera civilnog društva i drugih zainteresovanih strana. One su, takođe, prostor gde se mogu čuti glasovi marginalizovanih društvenih grupa, čime se povećava vidljivost problema sa kojima se ove grupe suočavaju. Poseban naglasak se stavlja na omladinske organizacije koje uključuju mlade u građanski život, bave se specifičnim problemima koje postavljaju na političku agendu i kreiraju inovativna rešenja. EYF ističe da su organizacije mladih i za mlade važan katalizator društvenih promena i inovacija.

Sužavanje prostora za delovanje OCD

Zabrinutost postoji zbog sve većih antidemokratskih tendencija, govora mržnje, lažnih vesti, populuzma i ostalih pojava koje vode sužavanju građanskog prostora.

Stoga, izazovi sa kojima se suočavaju omladinske organizacije mogu se razvrstati u četiri kategorije:

  • sloboda informacija i izražavanja;
  • sloboda okupljanja i udruživanja;
  • participacija bez straha od odmazde;
  • ljudska prava i vladavina zakona.

Kreatori publikacije ističu da je ključno boriti se za pogodno okruženje za rad omladinskih organizacija u kome one mogu da funkcionišu bez ikakvih barijera, jer je postojanje ovih organizacija i njihovo slobodno delovanje pokazatelj vitalne demokratije.

Ukoliko želite da saznate više o ovoj temi, publikacija je dostupna na ovom linku.


Tekst je preuzet sa ovog sajta.