Skip to content

Deluj da promeniš ljude koji diskriminišu

U oči Dana nulte diskriminacije, 1. marta 2019. UNSS je vodila uspešnu kampanju Deluj da promeniš ljude koji diskriminišu.

U okviru kampanje smo sproveli anketu u kojoj je učestvovalo 404 osobe iz cele Srbije. Kampanju je videlo oko 5700 ljudi.

Prema istraživanju:

Pored istraživanja, bio je aktuelan poziv na akciju koju je potpisalo 50 individua.

Veoma smo zadovoljni uspehom same kampanje, posebno kada uzmemo u obzir da je trajala samo jedan dan i zato hvala svima koji su učestovali u kampanji!