Skip to content

Konferencija o vršnjačkom mentorstvu

U Beogradu je ove nedelje održana dvodnevna nacionalna konferencija o vršnjačkom mentorstvu za mlade
iz sistema socijalne zaštite, u organizaciji CEPORA – Centra za pozitivan razvoj dece i omladine i Gradske
opštine Stari grad.
Konferencija, u čijem je fokusu je bila promocija modela vršnjačkog mentorstva i mogućnosti njegove
primene u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije, održana je 23. i 24. marta u skladu sa propisanim
epidemiološkim merama i ograničenim brojem učesnika u Velikoj sali opštine Stari grad.
“Vršnjački mentor je prijatelj sa iskustvom, za oslonac, kome je uloga da podrži mladu osobu i bude uz nju
onda kada mlada osoba prolazi kroz neki proces prilagođavanja, osamostaljivanja. Da bi vršnjački mentor
bio zaista pozitivan uzor, prijatelj, saputnik, važno je da se posveti vreme dobroj pripremi mentora, njihovoj
superviziji i planiranju na koji način će se sa mentorstvom početi, koliko će trajati, ali i kako će se
mentorstvo završiti”, ističe Lidija Bukvić Branković, izvršna direktorka CEPORE i dodaje: “Kada govorimo o
mladima iz sistema socijalne zaštite, posebno je značajno da i same mentore biramo iz ovih redova, te da
se u program uključuju oni mladi koji imaju iskustvo života u sistemu i koji to iskustvo mogu da iskoriste za
svoj pozitivan uticaj i podsticanje razvoja druge mlade osobe.”
Konferencija je održana u tri tematske celine. Nakon uvodnog obraćanja pomoćnika predsednika opštine
zaduženog za oblasti ekonomskog razvoja, urbanizma, omladinske politike i sporta Aleksandra Puače, u
prvom delu o „Vršnjačkom mentorstvu“, samom projektu, modelima, treningu mentora, iskustvima, dobroj
praksi u primeni programa, kao i vodiču za programe vršnjačkog mentorstva sa mladima iz sistema
socijalne zaštite govorile su Lidija Bukvić Branković, Vesna Popović i Marija Jovanović iz CEPORE. U
drugom delu, o „Mogućnostima primene modela vršnjačkog mentorstva“, kroz iskustvo mladih i vršnjačkih
mentora, o mogućnostima primene u sistemu naše socijalne zaštite, kao i primene u omladinskom radu i
jedinstvu civilnog i javnog sektora u implementaciji vršnjačkog mentorstva govorili su Aleksandar Dikić i
Denis Ćulahović iz Udruženja mladih „Moj krug“, Lazar Milošević iz Centra za integraciju mladih, Nemanja
Obradović iz Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada (NAPOR) i Boris Radaković, predsednik
Saveta za sprovođenje omladinske politike – Kancelarije za mlade opštine Stari grad. U trećem delu
konferencije sa učesnicima je vođena diskusija o značaju ovog pristupa u radu sa mladima iz sistema
socijalne zaštite, ali i sa širom populacijom mladih.
Nacionalna konferencija je realizovana u okviru projekta „Vršnjački mentori u akciji: socijalna inkluzija kroz
vršnjačko mentorstvo”, koji sufinansira Evropska komisija kroz Erazmus Plus program Evropske unije, a čiji
je nosilac CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (www.cepora.org).
Kontakt osoba: Lidija Bukvić Branković, izvršna dikrektorka CEPORE, lidija.bukvic@cepora.org,
060.56.89.421