Skip to content

Konkurs #SuperPriča

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) sa velikim zadovoljstvom objavljuje konkurs za inicijative iz cele Srbije.

Cilj konkursa je promocija inicijativa koje su realizovane u digitalnoj sferi. Ovo je prvi konkurs koji želi da podrži aktivizam i inicijative škola, parlamenata, organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca u digitalnoj sferi. 

Ko može da učestvuje u konkursu? 

Konkurs je podeljen u tri kategorije kako bi u njemu mogao da učestvuje širok spektar zainteresovanih strana. Od nastavnika i učenika, preko članova učeničkih parlamenata i organizacija pa do individua koje su pokrenule različite inicijative u digitalnoj sferi. 

Kategorije konkursa:

  1. #SuperŠkola
  2. #SuperEkipa
  3. #SuperCar i SuperCarica

Kako da se prijavite?

Podnošenje inicijativa i dobrih praksi je moguće kroz popunjavanje kratkog upitnika. Rok za popunjavanje upitnika je 26.10.2022. godine do 23.59h. 

> Preuzmi ceo poziv <

Projekat podržava Fondacija Tempus kroz Erasmus plus program.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.