Skip to content

Konkurs za nastavnike i stručne saradnike srednjih škola

Beogradska otvorena škola (BOŠ) poziva zainteresovane nastavnike i stručne saradnike da se prijave za učešće na projektu ,,Karijerno vođenje i savetovanje za bolju zapošljivost mladih – KVIS2020“ koji sprovodi BOŠ uz finansijsku podršku Solidar Suisse Kancelarije u Srbiji.

Učešćem u projektu dobijate:

  • pohađanje dvodnevne akreditovane obuke namenjene unapređivanju kompetencija nastavnika za pružanje kvalitetnih usluga usmerenih na veštine upravljanja karijerom kod učenika;
  • mentorsku podršku BOŠ tima za primenu naučenog na obuci kroz realizaciju aktivnosti KViS-a za učenike.

Dvodnevna obuka “Korak dalje ka sveobuhvatnim i kvalitetnim uslugama karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama” (kat. br. 38) je namenjena predstavnicima školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje koji već poseduju osnovno znanje u ovoj oblasti, ali imaju želju da unaprede svoje kompetencije za pružanje usluga usmerenih na razvoj veština upravljanja karijerom kod učenika. Između ostalog, obuka će pokriti teme kao što su: sticanje veština za upravljanje karijerom kod učenika; kompetencije praktičara za karijerno vođenje i savetovanje; odlučivanje i planiranje karijere; kako posavetovati učenike da donesu odluku u vezi sa svojom karijerom; alati za aktivno traženje posla.

Obuka traje dva dana i akreditovana je od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nosi 16 bodova.

Dvodnevna obuka će biti održana 22. i 23. avgusta 2020. u Beogradu. Sve troškove obuke, smeštaja i prevoza odabranih učesnika snosiće Beogradska otvorena škola. Organizatori obuke će preduzeti sve propisane mere postupanja prilikom organizovanja događaja i obezbediti neophodna sredstva u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.

Nakon obuke, školski timovi će imati obavezu da organizuju i realizuju aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, u cilju primene stečenih znanja i veština za najmanje 20 učenika. Aktivnosti će biti mentorski podržane od strane BOŠ tima. Školski timovi za KViS će na taj način dobiti priliku da pomognu učenicima da razviju veštine upravljanja karijerom i tako ih osnaže da samostalno donose odluke vezane za svoj profesionalni razvoj utemeljene na informacijama.

Očekuje se da KViS aktivnosti za učenike budu organizovane najkasnije do 31. oktobra 2020. godine.

Uslove prijavljivanja možete pročitati ovde.