Skip to content

Konkurs za projekte – produžen rok

Rok za slanje predloga projekata produžen je do 15. jula.

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u okviru projekta “Srednjoškolci za srednjoškolce” (SzS), sedmu godinu za redom, raspisuje konkurs za finansiranje projekata učeničkih parlamenata širom Republike Srbije.

Konkurs je namenjen vama, srednjoškolcima, članovima učeničkih parlamenata, koji želite da menjate vašu lokalnu sredinu podstičući pritom i druge na aktivizam i volonterizam.

Da li imaš problema u:

  • organizaciji školskog života,
  • informisanosti u školi,
  • komunikaciji (sa profesorima, školskom upravom ili učenicima),
  • organizaciji i kvalitetu školskog prostora,
  • kvalitetu vanškolskih aktivnosti,
  • funkcionisanju učeničkog parlamenta?

Ukoliko je odgovor na neka ili sva pitanja potvrdan, ovo je prava prilika za tebe da promeniš nešto! Iz našeg fonda mogu se finansirati svi projekti koji unapređuju navedene oblasti.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs mogu da se prijave učenički parlament širom Republike Srbije.

Vremenski plan

Konkurs se sastoji od dva selekciona kruga.

Projekti koji prođu prvi selekcioni krug konkursa imaće organizovane treninge za pisanje projekata u septembru i oktobru, na kojima će srednjoškolci imati priliku da steknu veštine za pisanje projekata, kao i da dodatno rade na razvoju svoje projektne ideje. Znanja koja će steći na treninzima potrebno je iskoristiti za usavršavanje projektne ideje i aplikacije.

Drugi selekcioni (finalni) krug biće raspisan početkom oktobra za sve projekte koji su prošli prvi krug konkursa.

Projekte je potrebno realizovati u periodu između novembra i februara meseca.

Šta je neophodno dostaviti?

Na konkurs je neophodno dostaviti popunjen formular za predloge projekata koji se nalazi u nastavku.

Kako da se prijavite?

Obrasac za predlog projekta je potrebno imenovati u formi Škola – Grad (primer: Gimnazija „Bora Stanković“ – Bor).

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za predloge projekata do 15. jula (23.59h) na office@unss.org.rs. Mejl nazvati: Prijava za SzS konkurs

U razmatranje će biti isključivo uzete samo potpuno popunjene prijave, a prijave koje su podnete nakon isteka roka za konkurisanje, neće biti uzete u razmatranje.

Za sva pitanja u vezi s procedurom prijavljivanja na konkurs možete se obratiti na office@unss.org.rs

Vreme realizacije, iznos sredstava i smernice za izradu budžeta

Predloženi projekti učeničkih parlamenata treba da budu realizovani u periodu od oktobra do kraja decembra.

Vrednost jednog projekta može iznositi do 40.000,00 dinara.

U periodu od 1. septembra do 15. oktobra biće organizovani treninzi za pisanje predloga projekata za sve učeničke parlamente širom Republike Srbije koji su prošli u drugi krug SzS konkursa.

Formular za predloge projekata

Molimo sve koji su prijvani formular u prvom roku dostavili na adresu szs@unss.org.rs, da nam formular ponovo dostave na mejl office@unss.org.rs, zbog pojave određenih problema s prethodnom mejl adresom.