Skip to content

Konkurs za radno mesto – Stažista/kinja za program i vidljivost

Imamo istoriju dugu 20 godina, i za to vreme smo postigli brojne rezultate. Prepoznati smo kao vodeća organizacija u srednjem obrazovanju i jedina nacionalna zajednica srednjoškolaca.

Budući da ne prestajemo da se razvijamo i rastemo, potrebne su nam nove osobe koje će svojim znanjima, vrednostima i posvećenošću doprineti zajedničkoj misiji. Kako bismo odgovorili na nove izazove, tražimo nekoga ko je zainteresovan da svoj profesionalni razvoj započne zajedno sa nama na poziciji Stažiste/kinje za program i vidljivost.

Glavna zaduženja:

Vidljivost (~50% posla)

 • Kreiranje planova objava za društvene mreže (kanale komunikacije) UNSS
 • Planiranje i sprovođenje komunikacionih strategija i kampanja
 • Priprema komunikacionih materijala za digitalnu diseminaciju i za štampu
 • Komunikacija sa medijima i drugim interesnim grupama
 • Praćenje rada škola članica i podrška u promociji istog
 • Kreiranje periodičnog newsletter-a

Projektni i programski menadžment (~40% posla)

 • Podrška u akcionom planiranju i vođenju projekata
 • Izveštavanje ka linijskom menadžeru, podrška u izveštavanju ka donatoru i učestvovanje u kontrolisanju realizacije projekata
 • Koordinisanje aktivnosti volontera i članova tima na projektima
 • Podrška u planiranju i sprovođenju aktivnosti koje UNSS realizuje u koalicijama, mrežama i partnerstvima sa drugim organizacijama
 • Prikupljanje podatata neophodnih za ocenjivanje uspešnosti ostvarenih rezultata u toku realizacije projektnih aktivnosti, redovno analiziranje i obrađivanje prikupljenih podataka
 • Unapređivanje programa Unije srednjoškolaca

Kancelarijska administracija i drugi zadaci (~5% posla)

 • Pomoć u opštoj administraciji UNSS
 • Podrška u finansijskom upravljanju organizacijom kroz blisku saradnju sa generalnim sekretarom i linijskim menadžerom

Obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih osoba (~5% posla)

 

Prijava na konkurs treba da uključi CV i kontakte tri osobe koje mogu da potvrde navedeno iskustvo.

Prijavu poslati na: office@unss.org.rs do petka 15. septembra 2023, do 15.00 časova sa naznakom u SUBJECT: KONKURS – Stažista/kinja za program i vidljivost 2023.

Naglašavamo da je ova pozicija idealna za osobe koje prvi put stupaju na tržište rada i imaju želju da steknu radno iskustvo u civilnom i još važnije u omladinskom sektoru.