Aktivnosti ⚙️

13. BELDOCS – REAL FACES. REAL PLACES.

U okviru trinaestog izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs, koji će se održati od 3. do 10. septembra na sedam lokacija u Beogradu i online, a

Prava migranata i izbeglica

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDLJP) navodi da “se sva ljudska bića rađaju slobodna u dostojanstvu i pravima” (čl. 1). Međunarodni standardi o ljudskim pravima

Konkurs za kampove angažovanog dokumentarnog filma

Kampovi su namenjeni mladima koji kroz snimanje angažovanog dokumentarnog filma žele da istraže aktuelne društvene teme koje se tiču kuturne raznolikosti, vrednosti jednakosti, multikulturalizma, te

Prve radionice UP Centra uključile 57 osoba

Kako bi podržala učeničke parlamente i pomogla u njihovom razvoju Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je kroz centar za učeničke parlamente – UP Centar – organizovala

Počinje kampanja “Jednaki u obrazovanju”

Beograd, 12.6.2020. godine – Tokom proteklih nekoliko godina, sve je veći trend izopštavanja izbeglica i migranata iz društva putem medija. Mi kao Unija srednjoškolaca Srbije