Događaji

photo-1423592707957-3b212afa6733

Prava migranata i izbeglica

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDLJP) navodi da “se sva ljudska bića rađaju slobodna u…