Konkursi i pozivi ☎️

Mladi i smanjenje rizika od katastrofa

UMNI Novi Sad ovog februara i marta organizuje besplatne radionice za novosadske srednjoškolce/ke, o smanjenju rizika od katastrofa, s osvrtom na ekologiju, pitanja zdravstvene zaštite

Novi rok: Prijava za Upravni odbor

Nakon isteka roka za prijave i rada Komisije za administrativnu proveru, odlučili smo da otvorimo novi rok za prijave, te svi zainteresovani kandidati mogu da

Produžen rok: Prijava za Nadzorni odbor

Nakon isteka roka za prijave i rada Komisije za administrativnu proveru, odlučili smo da produžimo rok za prijave, te svi zainteresovani kandidati mogu da se

Forum socijalnih inovacija 2020

Forum socijalnih inovacija je godišnja  konferencija Smart Kolektiva posvećenja inovativnim pristupima u rešavanju društvenih i ekoloških problema a ove godine značaj deo programa namenjen je mladima,