Konkursi i pozivi

SIF2020-A4-Poster-LANDSCAPE-Logobox-SR

Forum socijalnih inovacija 2020

Forum socijalnih inovacija je godišnja  konferencija Smart Kolektiva posvećenja inovativnim pristupima u rešavanju društvenih i…