Konkursi i pozivi ☎️

Lokalni tim Beograd organizuje EkoForum

Šta je EkoForum i zašto bih se prijavio? EkoForum je projekat lokalnog tima Unije srednjoškolaca Srbije za Grad Beograd koji poziva mlade da onlajn putem

Poziv za nacionalni srednjoškolski tim

Sa velikim zadovoljstvom otvaramo poziv za dopunu nacionalnog tima Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS).Svake godine, UNSS traži zainteresovane i ambiciozne srednjoškolce i srednjoškolke koji će na

Konkurs za kampove angažovanog dokumentarnog filma

Kampovi su namenjeni mladima koji kroz snimanje angažovanog dokumentarnog filma žele da istraže aktuelne društvene teme koje se tiču kuturne raznolikosti, vrednosti jednakosti, multikulturalizma, te