Skip to content

Prva lokalna poseta ove godine – NIš i ruralna mesta oko njega

UNSS je 12. i 13. juna u Nišu održala trening za srednjoškolce iz ovog grada, ali i ruralnih predela oko njega.

Ovo je bila idealna prilika da se volonterski tim UNSS zadužen za ovo mesto proširi i poboljšaju njihove veštine. Sa 18 srednjoškolaca, koji su i članovi učeničkih parlamenata različitih škola smo pričali o:

  • tome šta je UNSS, čime se bavi i na koji način
  • šta su obrazovne, a šta omladinske politike
  • šta je zakonski okvir za učenički aktivizam
  • šta su snage UNSS 
  • kako UNSS radi na lokalu,
  • kako komunicirati sa učenicima, direktorima, nastavnicima i drugim ljudima u školi

 

Ovo je bila posebna prilika da članovi lokalnog tima razgovaraju i sa članicama UO, Elizabetom i Nađom, ali i sa Generalnim sekretarom Aleksandrom.