Skip to content

Lokalni koordinator iz Prokuplja drži radionice o mirnom rešavanju konflikata

Konflikti su nešto što svako od nas izbegava, ali ipak u nekim situacijama su neizbežni. I najmanji problemi mogu da prerastu u velike, ako se ne suočimo sa njima. Ali kako da ne dođe do suočavanja? Kako da ih izbegneš? Ili ako dođe do toga, kako da se na pravi način suočiš sa konfliktima?

Aleksa Sredojević, lokalni koordinator iz Prokuplja, je prošle nedelje držao radionice o mirnom rešavanju konflikata na kojoj si imao/la prilike da saznaš kako da priđeš svakom konfliktu na asertivan način i naučiš kako da poboljšaš svoju komunikaciju sa drugima. Aleksa smatra de je ova tema veoma bitna za dalji razvoj svakog od nas i zato je odlučio da sa nama podeli svoje iskustvo i otkrije nam kako je realizovao i došao do ove ideje.

Trenutno idem u 4. razred Gimnazije u Prokuplju. Moje prvo iskustvo sa volontiranjem bilo je u Crvenom krst, gde mi je pažnju privuklo međunarodno humanitarno pravo. Pored toga razvio sam interesovanje za ljudska prava, čime bih voleo da se bavim u budućnosti. – ukratko se predstvio Aleksa.

Na ovu ideju je došao baš zato što misli da mladi nemaju dovoljno prilika da čuju nešto više o mirnom rešavanju konflikata kao i o izgradnji poverenja u multikulturalnim sredinama. Pored toga konflikti su važan su deo međuljudskih odnosa koji se svakodnevno dešavaju, ipak ukoliko se ne reše na vreme, konflikti se mogu pretvoriti u velike probleme koji mogu značajno uticati na produktivnost čitavog tima.

Mladi su imali prilike da na toj radionici otkriju kako nastaje konflikt i koje su sve moguće faze savladavanja konflikata. Takođe, ukoliko već nisu znali, imali su prilike i da se upoznaju sa prednostima medijacije i sve to na jedan zabavan i inovativan način.

Meni lično najinteresantniji deo radionice je bio o medijaciji, obliku mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana uz pomoć neutralne treće strane, odnosnoo medijatora. Ranije nisam imao prilikada radim na sličnim projektima, ali svakako ću nastaviti da radim na sličnom temama. – objasnio je Aleksa.

Svoju ideju je realizovao uz pomoć organizacija OCD Monitor iz Novog Pazara i Umni Novi Sad. Zahvaljujući ovim organizacijama je imao priliku da prisustvuje treningu u sklopu projekta “Mirno rešavanje konflikatdi izgradnja poverenja u multikulturalnim sredinama”. Predavači ne ovom treningu, od kojih je dosta toga naučio, su bili doc. dr Dragan Ćorić i Pavel Domonji.

On smatra da, pored teme mirnog rešavanja konflikata, mladi treba da se više edukuju o temi medijske i digitalne pismenosti, kako bi razvili svoju kritičku i digitalnu pismenost, koja je neophodna za kritičko tumačenje našeg medijskog sadržaja. Aleksa se nada da će se u budućnosti više edukovati o ovoj temi i da će ponovo održati još jednui interaktivnu radionicu.