Skip to content

Uklanjanje barijera za uspešno učenje na daljinu

Predstavljamo vam  Preporuke nastavnika i učenika, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za unapređenje sistema učenja na daljinu, sa predlogom ključnih principa na kojima treba da počiva – Uklanjanje barijera za uspešno učenje na daljinu.

Ovom publikacijom nastojimo da podržimo proces daljeg razvoja i unapređivanja učenja na daljinu.

Sam dokument je proizašao iz potrebe uočene i predstavljene u publikaciji “Pregled srednjoškolskog života tokom pandemije – Da li je neko obratio pažnju na srednjoškolce i zašto ne?
Namena ove publikacije je zagovaračka i treba je koristiti kao vodič za unapređivanje komentara. 

Publikacija je nastala okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta.

Rad Unije srednjoškolaca Srbije je podržan kroz institucionalni grant u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode HELVETAS Swiss Intercoooperation i Građanske inicijative.