Skip to content

Međunarodni dan obrazovanja

Danas, 24. 01., se po treći put održava Međunarodni dan obrazovanja! Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 03. decembra 2018. godine proglasila da se 24. januara održava Međunarodni dan obrazovanja, na podsticaj Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, odnosno UNESCO-a. Tako je održan prvi Međunarodni dan obrazovanja, 24. januara 2019. godine.

Prema podacima preuzetih sa UNESCO-vog sajta, 258 miliona dece i omladine još uvek ne pohađa školu, a 617 miliona dece i adolescenata ne znaju osnovnu matematiku niti da čitaju. Pored toga, manje od 40% devojčica u subsaharskoj Africi završi nižu srednju školu, a oko četiri miliona dece i omladine izbeglica je izvan škole, gde se jasno vidi kršenje njihovog osnovnog prava za obrazovanje.

Tema ovodogišnjeg dana obrazovanja jeste “Oporavak i revitalizacija obrazovanja za generaciju COVIDa-19” i tri glavna segmenta na kojima će se fokusirati događaji širom sveta jesu heroji učenja, inovacije i finansiranje.