Skip to content

Izveštaj o nastavi tokom školske 2020/21 godine iz perspektive učenika

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je najveće predstavničko telo srednjoškolaca u Srbiji kroz 196 škola članica i 110.000 srednjoškolaca koje obuhvata. 
Ove godine, na međunarodni dan srednjoškolaca, 17. novembra, objavljen je prvi Izveštaj o nastavi iz perspektive učenika u Srbiji.  

Ovo je jedinstveno istraživanje, prvo ovog tipa u Evropi koje je usmereno na mišljenje, stavove i položaj učenika u obrazovnom procesu tokom školske godine i posebno prvo ovakvo tokom pandemije. Samim tim, Izveštaj daje jedinstvenu perspektivu o tome kako se obrazovni proces reflektovao na učenike i šta im je potrebno kako bi njihove pozicija u njemu bila bolja. 

Istraživanje je sprovedeno u peirodu jul-septembar 2021. godine, a korišćene su kvalitativne i kvantitativne tehnike prikupljanja podataka. Sve rezultate istraživanja možete videti u Izveštaju na dnu stranice, a ovo su neki od najvažnijih podataka: 

  • Skoro tri četvrtine (72,6%) ispitanika poseduje tehničku opremu za učešće u onlajn nastavi i ne deli je, dok 48,3% učenika koji pripadaju manjinskim grupama ne poseduju opremu uopšte.
  • Učenici su zadovoljstvo obrazovnim programom tokom prethodne godine ocenili prosečnom ocenom 2,8, na skali od 1 do 5.
  • Učenici su na skali od 1 (ne slažem se uopšte) do 5 (slažem se u potpunosti) ocenjivali nekoliko tvrdnji. Najbolje je ocenjena tvrdnja “Osećao/la sam se kao da nastavnici brinu o našem zdravlju”, sa prosečnom ocenom 4,12, dok je najgore ocenjena tvrdnja “Domaći zadaci mi nisu bili opterećujući” sa prosečnom ocenom 1,88.
  • Na pitanje šta je najvažnije promeniti u školi kako bi se bolje osećali, učenici su najbolje ocenili potrebu da umesto 4 budu 3 ocene po polugodištu (26,8%) i da se časovi trajno skrate sa 45 na 35 minuta (22,6%).
  • Samo 16,2% učenika smatra da su kriterijumi za ocenjivanje prilagođeni situaciji, dok 38,4% smatra da su kriterijumi čak i porasli.

Izveštaj je realizovan uaz podršku institucionalnog granta u okviru projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji realizuju Helvetas i Građanske inicijative. Deo Izveštaja je realizovan u z podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru projeta #NikoNijeSam.