Skip to content

Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!

Unija srednjoškolaca Srbije otpočela je realizaciju projekta: “Podrška samoreprezentaciji srednjoškolaca kao najmlađe kategorije mladih: “Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!”“, koji će trajati do 31. oktobra 2020. godine. Programsku podršku za ovaj projekat dobili smo od BOŠ-a i odvijaće se u okviru programa “Aktivni građani – bolje društvo, zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Naš glavni cilj jeste da, u korist srednjoškolaca, ovim projektom istaknemo Učeničke parlamente srednjih škola u Srbiji kao reprezentativna i relevantna tela u donošenju odluka na nivou njihovih obrazovnih ustanova, kao i nacionalnog sistema obrazovanja uopšte.

Uspostavljen je tim unutar UNSS-a koji će biti zadužen za vođenje javnog zagovaranja, kao i program osnaživanja školskih parlamenata. Trenutno je u progresiji kreiranje okvira za strateško planiranje javnog zagovaranja definisanjem resursa, prepreka i ciljeva, što je jedan od ključnih elemenata za dalje napredovanje ovog projekta. Javno zagovaranje ima za cilj da pravilno i kvalitetno predstavlja srednjoškolce, kao i da se UNSS prepozna kao telo na institucionom nivou. Uskoro će se organizovati i sprovesti obuka učeničkih parlamenata povodom jačanja kapaciteta istih.

Kako bi sve ovo bilo moguće i svrsishodno, održaćemo sastanke sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, Vlade i drugih relevantnih nacionalnih tela u oblasti obrazovanja i omladinske politike. Takođe, širom Srbije organizovaćemo lokalne okrugle stolove kako bi se formiralo jedinstveno mišljenje o problemu i rešenju manjka prepoznatljivosti UP-a kao reprezentativnih i legitimnih tela učenika, a čije ćemo rezultate kasnije saopštiti predstavnicima školskih uprava, MPNTR-a i MOS-a. Zagovaranje ćemo vršiti putem medija, online platformi i direktnog kontakta sa akterima kroz učestvovanje u javnim debatama i drugim relevantnim događajima.

Održavaće se obuke za škole članice, obuke za učeničke parlamente, kako bi se radilo na osnaživanju i boljem radu, kao i većem broju projekata, a pozivi će biti otvoreni. Takođe, organizovaćemo i okrugle stolove na kojima će srednjoškolci imati prilike da se samostalno prijave i učestvuju u diskusiji/ raspravi/ donošenju zaključaka o važnosti UP-a u sistemu obrazovanja.

Nastavite da pratite sve aktivnosti u okviru ovog projekta na našem sajtu i društvenim mrežama!