Skip to content

Mladima u borbi protiv digitalnog nasilja neophodni edukacija i podrška

Međunarodna istraživanja pokazuju da oko 50 odsto mladih smatra da je digitalno nasilje postalo rasprostranjenije u toku pandemije, a sa razvojem modernih alata, razvijaju se i novi oblici digitalnog nasilja koje je sve teže izbeći. Digitalno nasilje među mladima bila je glavna tema panela „Mladi u lavirintu digitalnog nasilja: Gde je izlaz?“ u organizaciji Beogradske otvorene škole, održanog 17. marta 2022. godine. 

Da je digitalno nasilje sve prisutnije, potvrđuje i Jelena Rajković iz Unije srednjoškolaca Srbije. „Mladi sve više koriste društvene mreže, jer tokom korone nismo imali drugačiji način komunikacije. Takođe, mladi ne znaju kako da se postave prema nasilniku koji je u onlajn prostoru jer ne znaju o kome se radi, to je možda neko iz njihovog okruženja i zato je digitalno nasilje dodatno opasno“, istakla je Rajković.

Dr Dobrinka Kuzmanović, docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ističe da postoji više profila žrtava i da žrtve često ulaze u ulogu nasilnika  – i da se te uloge prepliću. „To su mladi koji su najpre trpeli nasilje, pa se na neki način svete u digitalnom okruženju (anđeo osvetnik). Nasilnik vrši nasilje često i iz dosade i zabave, a imamo one koji žele da na taj način demonstriraju moć, silu, da se pokažu među vršnjacima itd.“

Ukoliko dođe do digitalnog nasilja, važno je da mladi imaju slobodu da to i prijave. Oni se najčešće poveravaju svojim vršnjacima, ali su panelistkinje saglasne da je potrebno da pričaju sa roditeljima, nastavnicima i nadležnim organima. „Odnos koji treba da postoji između učenika i nastavnika treba da bude zasnovan na poverenju, a isto važi i za odnos između roditelja i nastavnika“, ističe Jagoda Petrović Ukaj iz Beogradskog kluba roditelja i nastavnika.

Brana Antović Aleksić, novinarka i urednica portala Brana’s Divine World, članica je grupe Novinari bez nasilja u kojoj se aktivno zalaže za etičko medijsko izveštavanje, pogotovo kada je reč o žrtvama nasilja – „Mediji često ne poštuju intimu žrtve i koriste je u korist senzacionalističkog izveštavanja. Da bismo zaštitili žrtve digitalnog nasilja, neophodna je reakcija i edukacija javnosti kako bi se prepoznale problematične objave i na njih reagovalo.“ Antović Aleksić je naglasila i da je neophodno da promenimo odnos i stav prema internetu – „to nije mračno mesto, bauk o internetu mora da prestane, jer on donosi i mnoge pozitivne stvari.“

Na panelu je zaključeno da je neophodno više voditi računa o mentalnom zdravlju mladih i raditi na izgradnji poverenja između svih aktera (mladih, roditelja, prosvetnih radnika) kako bi se kreiralo okruženje u kom će digitalno nasilje biti minimizirano, a sistem podrške za žrtve nasilja dodatno ojačano.

Ceo panel možete pogledati na Youtube kanalu Beogradske otvorene škole na ovom LINKU.

Tekst preuzet sa ove stranice.