Skip to content

Najava: Mladi protiv govora mržnje

Tokom oktobra i novembra mladi sa Vračara biće u prilici da daju svoj glas borbi protiv govora mržnje učešćem u besplatnim radionicama koje organizuje CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine uz sufinansiranje iz budžeta Gradske opštine Vračar. Oko 200 mladih će kroz radionice unaprediti svoje razumevanje ove teme i saznati na koji način oni sami mogu da daju svoj doprinos prevenciji govora mržnje i razvoju tolerancije kod mladih.

U vreme kada smo suočeni sa krizom ljudskih prava, smanjenjem empatije među ljudima i porastom broja incidenata u kojima su učesnici mladi, borba protiv govora mržnje i učešće mladih kao neophodnih aktera i nosilaca pozitivnih promena dobija poseban značaj. Kroz visoko interaktivne i iskustvene radionice, vođene od strane specijalnih pedagoga sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima, učesnici radionica će ispitivati pojam i posledice govora mržnje, kao i korake koje preduzimamo kako bi govor mržnje sprečili i kako bi razvijali toleranciju, razumevanje i prihvatanje.

Projekat „Mladi protiv govora mržnje – edukativne radionice za učenike“ sprovodi se za učenike osmog razreda osnovne škole i učenike srednjih škola na Vračaru, čime ova opština, tokom trajanja projekta, postaje centar poštovanja ljudskih prava i empatije. Glavne poruke sa radionica mladi će podeliti sa svojim vršnjacima i širom javnošću kroz video klipove i kampanju na društvenim mrežama, kako bi se od Vračara poruke o značaju prevencije govora mržnje širile sve dalje.

Zainteresovane škole sa teritorije GO Vračar koje žele da i njihova škola bude deo projekta mogu se prijaviti Mariji Nešić, na mejl adresu: marija.nesic@cepora.org.

Projekat sprovodi beogradski CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (www.cepora.org), koji svojim aktivnostima već osam godina doprinosi pozitivnom razvoju dece i omladine i nosilac je brojnih projekata iz ove oblasti.

Kontakt osoba: Lidija Bukvić, programski direktor, lidija.bukvic@cepora.org, 060 56 89 421