Skip to content

Niko nije sam! – počeli smo novi projekat

UNSS je počela sa realizacijom novog projekta pod nazivom “Vršnjačka podrška za nastavak obrazovanja nacionalnih manjina – Niko nije sam!”, a koji podržava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (MLJMPDD).

Projekat ćemo realizovati do kraja aprila naredne godine, a u okviru njega je jedan deo aktivnosti već realizovan. Naime, u okviru Izveštaja o nastavi tokom školske 2020/21. godine iz perspektive učenika, obrađuju se posebno odgovori učenika koji su se izjasnili da pripadaju manjinskim grupama, te je time kreiran prostor za diskusiju i realizaciju daljih aktivnosti u skladu sa uočenim potrebama učenika koji spadaju u manjinske grupe.

#NikoNijeSam treba da razvije razumevanje opšte, posebno srednjoškolske populacije, kreira dokaze o položaju i potrebama učenika iz manjinskih grupa i doprinese razvoju novih ili razvoju postojećih mehanizama u oblasti inkluzivnosti obrazovanja prema učenicima koji pripadaju nacionalnim manjinama i time dalje omogući njihov nastavak školovanja nakon završetka srednje škole.

Generalni sekretar UNSS, Aleksandar Nikolić

Sinoć, 1. decembra smo realizovali pripremni sastanak sa članovima lokalnih timova UNSS iz cele Srbije u cilju pripreme za realizaciju radionica koje će se održati u 6 gradova do kraja februara naredne godine. Svi materijali sa radionica će biti dostupni u okviru interaktivnog alata na UNSS sajtu.

Ukoliko imate pitanja ili želite da realizujete radionicu u vašoj školi ili gradu, možete nas kontaktirati na office@unss.org.rs.