Skip to content

Novi projekat: Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!

Unija srednjoškolaca Srbije je počela novi projekat pod nazivom ” Podrška samoreprezentaciji srednjoškolaca kao najmlađe kategorije mladih: „Mi smo prisutni, a vi nas ne čujete!“ “. Naime, ovaj projekat realizujemo uz programsku podršku BOŠ-a u okviru programa ” Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat će trajati do 31. oktobra ove godine.

Opšti cilj ovog projekta je prepoznavanje Učeničkih parlamenata srednjih škola u Srbiji kao relevantnih i reprezentativnih tela u donošenju odluka na nivou njihove obrazovne ustanove i nacionalnog obrazovnog sistema uopšte.

U toku projekta ćemo se baviti istraživanjem učešća srednjoškolaca na lokalnom i nacionalnom nivou u obrazovnim procesima u drugim zemljama Evrope, kreiranjem jedinstvenog stava srednjoškolaca na nivou Srbije o problemu i rešenju manjka prepoznatljivosti značaja Učeničkih parlamenata, jačanjem Učeničkih parlamenata za učešće na nivou svoje škole i realizacijom intenzivne zagovaračke kampanje.

Pratite sve aktivnosti u okviru ovog projekta na našem sajtu i društvenim mrežama!