O Uniji srednjoškolaca

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je organizacija mladih, nastala u decembru 2003. godine, sa ciljem stvaranja organizacije koja će reprezentovati i zastupati srednjoškolce na nacionalnom i evropskom nivou. Organizacija je nastala kao inicijativa pokrenuta od strane nekoliko učenika iz Beograda koji su imali vizuju ujedinjavanja srednjoškolaca u cilju borbe za svoja prava. Škola u kakvu smo išli nije bila po meri učenika. Mi smo želeli školu u kojoj će učenici biti ranopravni akteri i oni koji odlučuju, a ne pasivni primaoci znanja. Ideja razvijanja kritičkog razmišljanja kod učenika i osnaživanja za organizovanje i učešce u aktivnostima koje će poboljšati kvalitet nihovog života, bila je pokretač nešeg aktivizma. 

Razvijanje i jačanje mreže učeničkih parlamenata u Srbiji je prioritet organizacije tokom svih godina rada. Ideja UNSS-a je da srednjoškolcima pruži mogućnost da se informišu, edukuju i afirmišu, razvijajući se u različitim pravcima kroz saradnju sa svojim vršnjacima i angažovanjem na različitim projektima.

Organizacija se dinamično menjala tokom svog razvoja i danas je jedina nezavisna, reprezentativna, srednjoškolska organizacija u Srbiji. U UNSS-u postoje dve vrste članstva: individualno, i članstvo učeničkog parlamenta (svaki učenik/ca škole čiji parlament izglasa članstvo u Uniji, postaje član/ica organizacije). Organizacija je razvila nacionalnu mrežu koja broji oko 100 pojedinačnih članova, kao i 55 učeničkih parlamenata u 45 gradova Srbije. Trenutno organizacija predstavlja ukupno oko 35.000 srednjoškolaca/ki.

Glavno upravljačko telo Unije je skupština koju čine svi predstavnici učeničkih parlamenata članova, i koja se sastaje jednom godišnje. Pored skupštine, strukturu organizacije čine upravni odbor koji sprovodi godišnji plan koji je donešen na Skupštini i zastupa organizaciju, Generalni sekretar i zaposleni koji obavlja administrativne poslove u organizaciji.

Osnovni ciljevi Unije srednjoškolaca Srbije:

  • Demokratizacija učeničkih struktura
  • Stvaranje institucionalnog okvira za ucešce srednjoškolaca u procesima donošenja odluka u školama
  • Osnaživanje i jačanje kapaciteta učeničkih parlamenata
  • Neformalno obrazovanje srednjoškolaca
  • Motivacija i podsticanje aktivizma medju učenicima
  • Pružanje prilike srednjoškolcima da sami ostvare svoje projekte
  • Afirmacija mladih umetnika
  • Promocija stvaralačkih vrednosti i kvalitetnog kulturnog života
  • Stvaranje otvorene, inkluzivne i bezbedne školske zajednice

Neki od najvažnijih projekta koje smo realizovali kako bi smo ostvarili svoje ciljeve jesu dve kampanje za učenička prava, “Svi različiti svi ravnopravni škole” i “Prava na sunce!”, brojni treninzi obučavanja i osnaživanja za rad u učeničkom parlamentu, i srednjoškolski učenički festival SURF koji je četiri godine za redom okupljao preko 700 učenika iz cele zemlje koji su promovisali kulturu i stvaralaštvo mladih u centru Beograda… Kroz sve ove projekte uključili smo više hiljada učenika koji su svojim učešćem i idejama doprineli jačanju srednjoškolskog aktivizma.

Naša uverenja

Kako bi obezbedili kvalitet reprezentovanja učenika i transparentnost svoje politike, sproveli smo mnoga istraživanja i konsultacije širom zemlje, te smo kao rezultat toga usvojili prvu nacionalnu “Deklaraciju srednjoškolaca o kvalitetu obrazovanja i aktivnom učešću“. Ova Deklaracija je dokument u kome smo izneli vrednosti za koje se zalažu učenici Srbije, kao i konkretne zahteve čijim bi se ispunjavanjem obezbedile mogućnosti za kvalitetno obrazovanje i aktivno učešće u školama.

Srednjoškolci i srednjoškolke Srbije, smatraju da je neophodno omogućiti svim učenicima pravo, prostor, priliku, podsticaj i podršku da razviju svoje ideje i ispolje svoje kreativne potencijale. Naša misija je da ostvarimo predloge definisane Deklaracijom, što bi predstavljalo osnovu za stvaranje novog načina školovanja koji će podstaći aktivno učešće mladih u društvu i stvoriti nove generacije mladih koje imaju svest o značaju svog angažovanja, važnosti demokratije, saradnje, poštovanja različitosti, ravnopravnosti i inkluzivnosti.

Često ćete čuti da su mladi budućnost, ali mi smo sigurni da smo živi u sadašnjem trenutku i da upravo sada želimo bolju realnost u kojoj ćemo učiti, stvarati i družiti se! Zato nastavljamo sa svojim akcijama sa pozitivnim mislima o budućnosti.

Ukoliko vas zanima ko podržava UNSS, pogledajte listu donatora.

Naše inicijative