Skip to content

O Uniji srednjoškolaca Srbije

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je organizacija mladih, nastala u decembru 2003. godine, sa ciljem stvaranja organizacije koja će reprezentovati i zastupati srednjoškolce na nacionalnom i evropskom nivou. Organizacija je nastala kao inicijativa pokrenuta od strane nekoliko učenika iz Beograda koji su imali vizuju ujedinjavanja srednjoškolaca u cilju borbe za svoja prava. 

Ko smo mi?

Organizacija se dinamično menjala tokom svog razvoja i danas je jedina nezavisna, reprezentativna srednjoškolska organizacija u Srbiji. Škola u kakvu idemo nije po meri učenika. Mi želimo školu u kojoj će učenici biti ranopravni akteri i oni koji odlučuju, a ne pasivni primaoci znanja. Ideja razvijanja kritičkog razmišljanja kod učenika i osnaživanja za organizovanje i učešce u aktivnostima koje će poboljšati kvalitet nihovog života je pokretač nešeg aktivizma. 
Razvijanje i jačanje mreže učeničkih parlamenata u Srbiji je prioritet organizacije tokom svih godina rada. Ideja UNSS-a je da srednjoškolcima pruži mogućnost da se informišu, edukuju i afirmišu, razvijajući se u različitim pravcima kroz saradnju sa svojim vršnjacima i angažovanjem na različitim projektima.

Osnivači Unije srednjoškolaca Srbije su: Dušan Basalo, Stefan Mandić-Rajčević, Dunja Resanović, Ana Čolić, Maja Lazić, Jelena Stojanović, Andrijana Savković, Darko Hodžić, Kosta Simonović i Janko Radaković.

UNSS je član OBESSU – Evropske organizacije srednjoškolaca (od 2006.), KOMS – Krovne organizacije mladih Srbije (učestvovali u osnivanju) i NAPOR – Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (od 2021.).

Kako bi obezbedili kvalitet reprezentovanja učenika i transparentnost svoje politike, sproveli smo mnoga istraživanja i konsultacije širom zemlje, te smo kao rezultat toga usvojili prvu nacionalnu “Deklaraciju srednjoškolaca o kvalitetu obrazovanja i aktivnom učešću“. Ova Deklaracija je dokument u kome smo izneli vrednosti za koje se zalažu učenici Srbije, kao i konkretne zahteve čijim bi se ispunjavanjem obezbedile mogućnosti za kvalitetno obrazovanje i aktivno učešće u školama. 

Srednjoškolci i srednjoškolke Srbije, smatraju da je neophodno omogućiti svim učenicima pravo, prostor, priliku, podsticaj i podršku da razviju svoje ideje i ispolje svoje kreativne potencijale. Naša misija je da ostvarimo predloge definisane Deklaracijom, što bi predstavljalo osnovu za stvaranje novog načina školovanja koji će podstaći aktivno učešće mladih u društvu i stvoriti nove generacije mladih koje imaju svest o značaju svog angažovanja, važnosti demokratije, saradnje, poštovanja različitosti, ravnopravnosti i inkluzivnosti.

naša strategija

Kako bismo prevazišli najveće izazove sa kojima se srednjoškolci suočavaju u obrazovanju i životu uopšteno, Strategija UNSS je fokusirana na dva glavna pravca. 

  • Doprineti učešću srednjoškolaca i njihovih struktura organizovanja u zagovaranju, primeni i praćenju javnih politika usmerenih na obrazovanje i mlade.
  • Osnažiti srednjoškolce i njihove strukture organizovanja za učešće u procesima donošenja odluka, angažovanje u zajednici i izgradnju ličnih i profesionalnih potencijala.

naša vizija

Zajednica srednjoškolaca i njihovih struktura organizovanja gde su srednjoškolci prepoznati kao posebna grupa koja ostvaruje lične i profesionalne potencijale, osnaženi i podržani da budu aktivni građani i partneri u procesima donošenja odluka koje ih se tiču.

naša misija

UNSS pruža podršku javnom zagovaranju i unapređuje saradnju srednjoškolaca i njihovih struktura organizovanja sa zaintersovanim stranama, unapređuje kapacitete srednjoškolaca i njihovih struktura organizaovanja za učešće u procesima donošenja odluka, kreira podsticajno okruženje i pruža podršku u izgradnji ličnih i profesionalnih potencijala srednjoškolaca.

Donatori i partneri

Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU)
Savet Evrope
Ministarstvo turizma i omladine 
Ministarstvo omladine i sporta (MOS) 

Građanske inicijative kroz ACT projekat
European youth foundation
Coca Cola fondacija
Prijatelji dece Srbije (PDS)
Evropska Komisija
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Evropska agencija za rekonstrukciju
Fond za evropske integracije
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR)
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (MLJMPDD)
Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)