Skip to content

Odlučionice 2.0

Odlučionice predstavljaju program tokom kog predstavnici/e jedinica lokalne samouprave (opština i gradova)đačkih parlamenata i organizacija civilnog društva (udruženja) prolaze zajedničke obuke na kojima uče o omladinskoj politici, aktivizmu i načinima uključivanja mladih u lokalne zajednice.
Dijalog sa mladima na lokalnom nivou do sada primenjuje 16 lokalnih zajednica širom Srbije, koje su nakon obuke o mehanizmima dijaloga sa mladima realizovali lokalne inicijative za promene u svojim zajednicama i unapredile saradnju sa mladima i udruženjima.

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u okviru programa “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.

Zainteresovane jedinice lokalne samouprave treba da prijave tri osobe kao lokalne kordinatore/ke – jednu iz lokalne samouprave, drugu iz organizacije civilnog društva i treću mladu osobu iz đačkog parlamenta. Prijava sva tri subjekta omladinske politike na lokalnom nivou podnosi se zajednički na jednom formularu koji mora biti potpisan i pečatiran od strane jedinice lokalne samouprave.
Više informacija o obukama, modulima i načinu prijave možete pročitati na linku:https://koms.rs/2021/03/10/lokalne-zajednice-po-meri-mladih-odlucionice-2-0-otvorene-prijave/