Skip to content

ODRŽANE JAVNE RASPRAVE U KRALJEVU I NOVOM PAZARU

Kako je 27.02.2015. godine usvojena nova Nacionalna strategija za mlade, Unija srednjoškolaca Srbije smatra da i srednjoškolci do kraja ove godine treba da imaju zvaničan stav o problemima koji se njih tiču.

U želji da se čuje glas svih srednjoškolaca, UNSS je odlučila da održi seriju okruglih stolova širom Srbije. 14. marta tribine su održane u Novom Pazaru i Kraljevu.

Prvo pitanje o kom su srednjoškolci diskutovali jeste: ,,Da li mladi učestvuju u donošenju odluka koje se njih tiču?”

UNSS je 2009. godine kampanjom ,,PRAVA NA SUNCE’’ uticala na promenu zakona koji je omogućio da učenici delegiraju svoje predstavnike u Školski odbor, kao i da imaju pravo glasa u istom. Izmenama zakona 2013. godine pravo glasa je ukinuto.

Iskoristili smo priliku da učesnike pitamo o tome da li je u njihovoj školi praksa da se đački dinar uplaćuje i koliko važnim oni to smatraju za ekonomsku održivost škole.

U nadi da ćemo krajem godine imati zvaničan stav srednjoškolaca po pitanju učešća u Školskom odboru, pozivamo vas da nam se pridružite na sledećoj javnoj raspravi, koja će biti održana u Nišu.

O onome što se tiče školskih klupa treba da odlučuju i oni koji sede u njima.