Skip to content

Partneri u Beogradu – počinjemo projekat Srednjoškolci u fokusu!

Tokom ponedelja 13. i utorka 14. juna organizovan je prvi partnerski sastanak na projektu Srednjoškolci u fokusu!, kojim smo zajedno sa partnerima na projektu otpočeli rad na jednogodišnjem zagovaračkom procesu koji ćemo voditi u cilju povećanja uključenosti srednjoškolaca u donošenje odluka vezanih za obrazovne politike na nacionalnom nivou.

Tokom jako kratka, ali veoma produktivna dva dana, UNSS je zajedno sa predstavnicima učeničkih parlamenata članica UNSS mreže, a koji su ujedno i partneri na projektu diskutovala o postavljenim ciljevima projekta, rezultatima koje očekujemo da ćemo postići i aktivnostima koje ćemo u narednih godinu dana sprovesti.

Ovo je takođe bila prilika da razgovaramo o tri male obuke koje ćemo održati za partnerske učeničke parlamente u oblasti razvoja njihovih kapaciteta za realizaciju ovog i drugih projekata.

Partnerski sastanak se realizovao u Kući ljudskih prava u Beogradu.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.