Ciljevi

Kroz izgradnju kapaciteta učeničkih parlamenata  Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) pruža podršku neophodnu za njihov institucionalni razvoj i unapređenje rezultata rada.

Naš cilj su učenički parlamenti koji su reprezentativni, inkluzivni, demokratski i aktivni predstavnici učenika škole, koji učestvuju i utiču na proces donošenja odluka koje se direktno tiču učenika.

UNSS svoj cilj u okviru ovog programa ostvaruje kroz sledeće aktivnosti:

  • kreiranje i sprovođenje obuka srednjoškolskih aktivista;
  • pružanje finansijske, mentorske i resursne podrške parlamentima;
  • umrežavanje parlamenata, lokalne zajednice, akademske zajednice, privrednika, organizacija civilnog društva i medija;
  • izradu priručnika, alara, analiza i predloga javnih politika kroz program javnih politika;