Skip to content

Po treći put ove godine: UO sastanak

U Beogradu, 21. i 22. septembra, Upravni odbor je imao treći sastanak uživo za ovaj mandat. Verovatno biste rekli “hmm, šta su mogli da urade sve za dva dana?”, ali ukoliko u Upravnom odboru nešto naučite to je da je svaki trenutak kad ste uživo zapravo 10 dana online i začudili biste se koliko smo zapravo stvari postigli da uradimo za samo dva dana.

Obzirom da je trenutno samo 3 osobe u Upravnom, veoma smo fleksibilni sa radom, tako da smo radili na Strategiji razvoja 2020-22, o kojoj će biti diskusija na Generalnoj skupštini ove godine, kampanji za dualno obrazovanje na kojoj radimo protekla 2 meseca i koja će biti pokrenuta na Generalnoj skupštini, platformi članica, na kojoj smo radili proteklu godinu u okviru portfolia predloženog od strane prethodne Generalne skupštine.

Takođe, dosta vremena smo posvetili priči i pripremi Generalne skupštine, te smo pričali i o pripremi za dolazak novog Upravnog i Nadzornog odbora i o njihovom uvođenju u način rada i funkcionisanja tela.

Imali smo vremena i za refleksiju na prethodne događaje u okviru projekta #YoungButActive Prolećnu školu u Nišu i Trening kurs u Novom Sadu, ali i za pripremu trećeg događaja: Strukturalnog sastanaka koji će se održati u oktobru u Bečeju.

Ukoliko imate neka pitanja ili sugestije, slobodno nas kontaktirajte na uo@unss.org.rs