Skip to content

Poboljšanje organizacionih veština srednjoškolaca sa Juga

U periodu 21-22. jun održali smo trening za razvoj organizacionih veština učenika. Ovaj događaj je jedan od mnogih održanih u okviru projekta #SuperSkola koji realizujemo u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS).

Trening je uspešno realizovan u Nišu, u svečanoj sali Prve niške gimnazije “Stevan Sremac”, kojoj je ovom prilikom članica Upravnog odbora, Nađa Arnautović dolelila priznanje za doprinos povećanju participacije učenika u životu škole i podršku saradnje između nastavnika i učenika, kao i reformske inicijative u obrazovanju.

Ovom treningu su prisustvovali srednjoškolci iz 10 opština sa juga Srbije, te je ovo bila jedinstvena prilika za razvoj veština srednjoškolaca iz manjih sredina i sredina sa manje prilika.

Učesnici treninga su tokom ova dva dana prošli kroz osnove organizovanja događaja – upravljanje vremenom, upravljanje programom, glavne karakteristike planiranja logistike jednog događaja i sl.

Glavni cilj prvog dana jeste bio da se učesnici upoznaju pojedinačno, ali i kao grupa, dok je drugi dan ipak bio nešto ozbiljniji i više fokusiran na samo planiranje događaja, i sve što dolazi uz to. 

Ovaj trening je u potpunosti promovisao participaciju srednjoškolaca u svim procesima koji se dešavaju, te su, pored koordinatora iz Sekretarijata UNSS, glavni treneri na događaju bili Nađa Arnautović, članica UO i srednjoškolka iz Niša i Mija Pejić, lokalna koordinatorka za Leksovac i srednjoškolka.