Скочи на садржај

Podržavamo učeničke parlamente: Da škola bude #SuperŠkola

Prve aktivnosti koje smo realizovali u okviru projekta Super škola! su pomogle 30 učeničkih parlamenata da se oforme, ali i prilagode svoje godišnje planove kontekstu pandemije. Ovi parlamenti su planirali aktivnosti koje imaju prevashodno 2 cilja:

  1. zastupanje želja učenika za izmenama u onlajn nastavi kod nastavnika, razrednih starešina i generalno rukovodstva škole;
  2. pružanje aktivnosti za kvalitetnih korišćenje (viška) slobodnog vremena koji učenici trenutno imaju;

Dalje u ovom projektu ćemo pružati podršku 20 učeničkih parlamenata iz 10 gradova prema programu koji je kreiran prema njihovim potrebama.

Ove aktivnosti će varirati od individualnih aktivnosti za parlamente, do gradskih i nacionalnih. Učenici, ali i nastavnici koji su prepoznati kao lideri od strane učenika, će imati prilike da učestvuju u različitim aktivnostima koji će jačati njihove kapacitete za održivi rad parlamenata.

Ukoliko želite da se uključite u projektne aktivnosti, možete nas kontaktirati na office@unss.org.rs

Projekat Razvoj kapaciteta učeničkih parlamenata – Super škola! realizuje UNSS u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS), uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.