Skip to content

Politika privatnosti

Svrha ove Politike privatnosti je da objasni kako Unija srednjoškolaca Srbije (u daljem tekstu: UNSS), rukuje i čuva lične podatke, koji se odnose na naše zaposlene, članove, pojedince i bilo koje fizičko lice koje je u kontaktu sa nama, uključujući potencijalne članove, učesnike događaja, članove radnih grupa i Statutarnih tela ili predstavnike drugih fizičkih ili pravnih lica (na primer, direktori kompanija, agenti, zakonski zastupnici, druge kontakt osobe) ili dobavljača, partnera itd..

Osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti
Aleksandar Nikolić
v.d. Generalnog sekretara
Kontakt: ​aleksandar@unss.org.rs