Skip to content

Pomozite u istraživanju: deca i kultura u doba korona virusa

Važnost kulture i dobre i raznovrsne kulturne ponude za decu, kao i osmišljenog slobodnog vremena, nezamenljiva je za njhov intelektualni, emocionalni, duhovni, kreativni i svaki razvoj. U uslovima pandemije #covid19 deca su se našla “odsečena” od redovnog života, obrazovanja, kretanja… Smanjena je i sužena mogućnost pristupanja kulturnim sadržajima, a slobodno vreme postalo drugačije ispunjeno. Prijatelji dece Srbije, žele da kroz kratku anketu uvide kako su deca provodila i provode svoje vreme u uslovima karantina. Na taj način znaćemo i da ih eventualno unapredimo!

Ako imaš manje od 18 godina, molimo te da ispuniš kratku anketu koju ćeš pronaći na linku ispod i podeliš je sa drugarima! Takođe, ako si nastavnik, roditelj, staratelj, podeli ovaj link: https://bit.ly/decaikulturaC19