Skip to content

Posle sedam decenija Prijatelji dece Srbije nisu realizatori dečije nedelje

Prijatelji dece Srbije obaveštavaju najširu javnost da, po odluci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ova organizacija neće biti organizator Dečije nedelje (DN) u 2020. godini. S obzirom da nam se kao autoru i višedecenijskom realizatoru programa DN, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, već obratio veliki broj lokalnih samouprava, škola i predškolskih ustanova u vezi sa planiranjem realizacije programa, osećamo dužnost da, na ovaj način, obavestimo sve –  da Prijatelji dece Srbije neće biti nosioci programa manifestacije u ovoj godini.

Podsećamo da smo pod različitim imenima naše organizacije DN organizovali od 1934. godine, a na predlog Prijatelja dece Srbije Dečija nedelja je 1987. godine uvršćena u Zakon o društvenoj brizi o deci. Od 2018. godine DN je deo Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom. DN se obeležava svakog oktobra, i njena misija je sve ove decenije zaštita i promocija dečijih prava i unapređenje društvene brige o deci.

Prijatelji dece Srbije su se uvek zalagali da centralna tema Dečije nedelje bude od značaja za datu godinu i aktuelne društvene okolnosti relevatne deci. Republički program DN je imao preko 1000 direktnih učesnika godišnje, a broj učesnika na nacionalnom nivou, zahvaljujući velikom volonterskom trudu 37 lokalnih organizacija Prijatelja dece, koje lokalno prilagođavaju republički program, kao i svih njihovih partnera, merio se desetinama hiljada učesnika godišnje. Kao organizacija koja se bavi i neposrednim radom sa decom i mladima, posebnu pažnju smo obraćali na punu njihovu participaciju, od koncipiranja programa do njegove realizacije.

Takođe obaveštavamo javnost da su Prijatelji dece Srbije u finalnoj fazi pripreme svojih tradicionalnih autorskih programa, koji će, bez obzira na ovogodišnji ishod rezultata Javnog poziva za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja Dečije nedelje u 2020. godini, biti izvedeni, a to su: Priznanje za dobročinstvo deci Maslačak, Priznanje Dobra igračka, Književna nagrada Neven, kao i program Dobrodošlice za đake prvake.

Nadamo se da će kolege iz organizacije Dečje srce, koja je Odlukom Ministarstva odabrana za realizatora Programa obeležavanja Dečije nedelje, uspeti da uspešno realizuje program DN kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, održavajući tradiciju i prepoznatljiv kvalitet koji su Prijatelji dece Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja negovali i unapređivali više od 70 godina.

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo našim dugogodišnjim partnerima u realizaciji Dečije nedelje za koje se nadamo da će to biti i u budućnosti: Vlada RS uključujući Savet za prava deteta, Narodna skupština RS, Zaštitnik građana RS, Skupština grada Beograda, Republički zavod za socijalnu zaštitu, UNICEF, Gerontološki centar Beograd, sve lokalne samouprave, sve škole i predškolske ustanove, JP Kalemegdanska tvrđava, Mreža organizacija za decu Srbije, brojne organizacije, kompanije i pokrovitelji, kao i ugledni pojedinci u oblasti zaštite i unapređivanja prava deteta.

Za Prijatelje dece Srbije i lokalne organizacije Prijatelja dece, Dečija nedelja nije jedogodišnji projekat, ni aktivnost, ni program – već kontinuinirana misija suštinske brige za ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji. Zato želimo da verujemo da će DN i u 2020. godini ostati najveća i najuspešnija nacionalna domaća manifestacija za decu.