Skip to content

Potpisana Platforma za Učenički parlament opštine Zemun

Na konferenciji koja je održana 24.januara u Svečanoj sali Kancelarije za mlade Zemun učenici i učenice Gradske opštine Zemun, članovi i članice učeničkih parlamenata zemunskih škola pokrenuli su Učenički parlament opštine Zemun.

Platforma predstavlja zajednicu učeničkih parlamenata zemunskih škola koji se demokratski odluče za pristupanje i učešće u istoj,a u cilju rešavanja zajedničkih izazova i potreba učenika na lokalu.

Opšti cilj platforme je doprinos razvoju opštine Zemun i njenih institucija po meri svih mladih i aktivnom učešću u kreirenju i sprovođenju omladinskih i obrazovnih politika kroz saradnju i umrežavanje.

Pilot projekat Udruživanje učeničkih parlamenata u Zemunu, koji je realizovalo Udruženje građana ”Roditelj” sa Unijom srednjoškolaca i đačkim parlamentima zemunskih srednjih škola uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan započet je kao inovacioni mehanizam.

Potpisivanje platforme podržalo je i i Ministarstvo prosvete, odnosno Školska uprava Beograd, kao i Kancelarija za mlade Grada Beograda, čiji su predstavnici Danijela Čolović i Milica Papić pratili završnu konferenciju u Zemunu i najavile pomoć i podršku u razvijanju i nastavku rada ovog parlamenta i istakle kao primer dobre prakse .

Platformu koja će omogućiti, kako je istakao projektni menadžer ”Smart Balkans”-a Aleksandar Cekov ”jačanje participativne demokratije, naročito kod mladih”, potpisali su predstavnici učeničkih parlamenata šest zemunskih srednjih škola: Muzičke škole ”Kosta Manojlović”, Pravno-birotehničke škole ”Dimitrije Davidović”, Saobraćajno- tehničke škole, Elektrotehničke škole ”Zemun” i Medicinske škole ”Nadežda Petrović”.