Skip to content

[POZIV] Konferencija #SuperŠkola 22.4.2021.

Konferenciji #SuperŠkola – Socijalna pravda i održivi razvoj u obrazovanju kroz aktivizam učenika u saradnji sa roditeljima, nastavnicima, stručnim službama i udruženjima

Poštovani/a,
 

Pozivamo Vas da učestvujete na Konferenciji #SuperŠkola – Socijalna pravda i održivi razvoj u obrazovanju kroz aktivizam učenika u saradnji sa roditeljima, nastavnicima, stručnim službama i udruženjima

Skraćeni naziv događaja: Konferencija #SuperŠkola

Datum, vreme i mesto: 22..4.2021.  Online platforma Zoom od 11-13h.

Cilj: Okupiti lidere među učenicima, nastavnicima, roditeljima, građanskim i strukovnim udruženjima, neformalnim grupama i stručnjacima u obrazovanju, radi umrežavanja za dalju saradnju na promociji participacije učenika u oblasti unapređenja socijalne pravde i održivog razvoja, kroz sektor obrazovanja u Srbiji.

Ovo je prirlika i za međusektorsku saradnju s ozbirom na ostale učesnike, ali i upoznavanje novih mladih lidera srednjoškolske populacije.

 
Razmislite o primerima saradnje učenka i nastavnika koji su dali lepe rezultate, kao i  nekim prmerima prakse koji dovode do toga da se učenici osete neprjatno ili isključeno, u smislu socijalne nejednakosti.
 
Primer socijalne nejedankosti 👇
Učenici su išli u pozorište ali ne celo odeljenje nego samo ko je platio kartu. Posle toga su otišli u kafić. Dakle na ovom primeru i ko je platio kartu, pitanje da li je imao i za sok. A šta je sa učenicima koji nisu imali ni za kartu a hteli su da idu?  
 
Inkluzija nije samo pitanje siromaštva. Šta imate na tu temu da kažete?
 
Bilo je nekih akcija gde su učenici bili oduševljeni i lokalna zajednica takođe? 
Recite nam više o tome! Setite se i nekih primera od ranije. 
 
Da li treba da postoji “ombudsman” za učenike i nastavnike, kao što postoji zaštitnik prava pacijenata u zdravstvu?
 
Agenda je u prilogu! 🌠
Svi govornici na uvodnom panelu, koji su pozvani ili će biti pozvani, prema redosledu obraćanja, su:
– Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prvi potpredsednik Vlade,
– UNICEF-a i UNHCR-a (odrediće predstavnike)
– v.d. Pomoćnik Ministra omladine i sporta, Snežana Žugić
– FOD, Srbija (dva predstavnika)
– Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije, (odrediće predstavnike)

– Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
– Generalni sekretar UNSS.

Moderator će biti Dražen Zacero, a imaćemo i moderatore iz redova učenika, s tim da ste svi pomalo moderattori ovog događaja.

 
👉Prijava preko linka u agendi ili na dugme ispod. Rok za prijave je do 18.4. do 15h. Broj mesta je ograničen. 
 
 
 
Za dodatne informacije možete kontaktirati Dražena Zacera, Koordinatora programa u Uniji srednjoškolaca na drazen@unss.org.rs ili na 063203314.

Konferencija je deo projekta “Razvoj kapaciteta učeničkih parlamenata. – Super škola!” koji sprovodi UNSS u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije, uz podršku Fondacije za tovoreno društvo, Srbija. 

Rad Unije srednjoškolaca Srbije je institucionalno podržan u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode HELVETAS Swiss Intercoooperation i Građanske inicijative.