Poziv na Generalnu skupštinu 2020.

Unija srednjoškolaca Srbije vas sa zadovoljstvom poziva na 17. redovnu Generalnu skupštinu koja će se održati 23. oktobra (u Beogradu ili onlajn – vidite detalje u nastavku).

Kao što smo najavili tokom Vanrednog zasedanja u julu, održaćemo i redovnu Generalnu skupštinu i to krajem oktobra. Ova skupština će biti veliki izazov, obzirom na to da se zasedanje paralelno održava u 2 formata, a pored toga imamo dosta tema za diskusiju i veliki izazov pred delegatima za izbor novih ljudi koji će predvoditi organizaciju u naredne dve godine. 

Ovu godinu, pa tako i ovu Generalnu skupštinu će obeležiti korišćenje mešovitih metoda u održavanju događaja, pa će se tako ovo zasedanje paralelno održati u dva formata – onlajn i oflajn, kako bismo osigurali da svi delegati koji žele da učestvuju, to i mogu, uprkos različitim okolnostima. Kako bi učenici koji ne mogu da putuju ili im roditelji ne dozvoljavaju korišćenje međugradskog prevoza zbog epidemiološke situacije, primenićemo dualni model zasedanja, te vas u registracionom formularu molimo da naznačite kako želite da učestvujete.

Pored zvaničnog delegata, koji ima pravo da predstavlja i glasa u ime svih učenika/ca škole koju predstavlja, moguće je delegirati do 2 dodatne osobe (dodatna delegata), za koje se plaća participacije od strane škole ili opštine.

Sve detaljne informacije možete pronaći u pozivu za Generalnu skupštinu (savetujemo da prvo pročitate ceo poziv, a potom da se prijavite). Za sva pitanja nas kontaktirajte preko gs@unss.org.rs ili Aleksandra na 0603132031.