Скочи на садржај

POZIV NA KONFERENCIJU MLADIH „DA LI ZAISTA POSTOJI UČENIČKI PARLAMENT?“

Konferencija „Da li zaista postoji učenički parlament?“ se održava u cilju obeležavanja Dana demokratske kulture u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve“ Saveta Evrope i Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i projekta Medicinske škole „7.april“ „Rp./3 Demokratija uz dosta slušanja, razumevanja i saradnje“ u saradnji sa Omladinskim savezom udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope- OPENS“.

Mesto održavanja: uživo – OPENS Omladinski centar, Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad i preko linka ZOOM platforme.

Vreme održavanja: 9.30 – 14.00 časova

Tokom konferencije „Da li zaista postoji učenički parlament?“ prisetićemo se prvih ideja o učeničkom parlamentarizmu. Kako, kada i zašto su osnovani prvi učenički parlamenti? Bavićemo se pitanjima, preprekama i problemima učeničkih parlamenata danas i mogućim rešenjima. Kako danas učenički parlamenti rade i čemu doprinosi učenički aktivizam u školskim parlamentima?

Okvirni program konferencije mladih „Da li zaista postoji učenički parlament?“ 9.30 Registracija učesnika
10.00 Pozdravna reč i otvaranje konferencije
⎯ Učenički parlamentarizam – od ideje do prakse
⎯ Rezultati istraživanja o radu učeničkih parlamenata danas
⎯ Predstavljanje Gradskog učeničkog parlamenta grada Novi Sad
⎯ Omladinski aktivizam i mentalna higijena mladih – OPENS
⎯ Rad u malim grupama na teme koje su proizašle kao važne nakon obrađenih rezultata istraživanja
⎯ Izveštavanje o radu u malim grupama
13.30 Zatvaranje konferencije i ručak

Prijavni formular za učešće na konferenciji je preko OVOG linka najkasnije do 29.04.2022. godine.

Molimo vas da u prijavi naznačite da li želite da učestvujete uživo ili on lajn. Svaka škola može da prijavi do 2 učesnika/člana učeničkog parlamenta. Broj mesta za uživo učešće je ograničen.

Prijavni formular, osim vaših podataka sadrži pitanja na koja vas molimo da obavezno odgovorite. Vaši odgovori su nam važni. Vašim odgovorima ćemo se dalje voditi tokom planiranja rada u malim grupama.