Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Poziv na prvu online Vanrednu Generalnu skupštinu – UNSS
Skip to content

Poziv na prvu online Vanrednu Generalnu skupštinu

Unija srednjoškolaca Srbije vas sa zadovoljstvom poziva na prvu online Vanrednu Generalnu skupštinu koja će se održati 4-5. jula.

Iako je retko da održavamo Vanrednu Generalnu skupštinu, zbog nepredvidive situacije smatramo da moramo ostati odgovorni i zato sazivamo ovu sednicu u online obliku na kojoj ćemo raspravljati sve hitne stvari o kojima Skupština mora da odluči. Sa druge strane, ukoliko se situacija pokaže kao pozitivna i kontrolisana, u oktobru će biti organizovana redovna Generalna skupština.

Kako ovu Vanrednu Generalnu skupštinu održavamo online (preko Zoom platforme), neće postojati participacija niti je neophodna doplata za dodatne delegate. 

Kako bi sistem funkcionisao, pored zvaničnog delegata, koji ima pravo da predstavlja i glasa u ime svih učenika/ca škole koju predstavlja, moguće je delegirati do 2 dodatne osobe. Ovo pravo naravno zavisi od konačnog broja prijavljenih zvaničnih i dodatnih delegata, te ukoliko bude bilo potrebe dodatni delegati koji se prijave kasnije nakon ispunjenog ograničenja će biti odbijeni.

Dalje informacije možete pronaći u pozivu za Vanrednu Generalnu skupštinu. Za sva pitanja nas kontaktirajte preko gs@unss.org.rs