Warning: Undefined array key "license" in /home/srednjos/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/license/api.php on line 368
Poziv za članove – radna grupa za Inkluziju – UNSS
Skip to content

Poziv za članove – radna grupa za Inkluziju

Prema Godišnjem planu rada za 2019. godinu, a kreiranom prema Radnom planu 2019-21. Upravni odbor otvara poziv za članove Radne grupe na temu Inkluzije. Radna grupa je zadužena za oblikovanje i podršku implementacije UNSS-ovog rada u polju Inkluzije u 2019. (u kooperaciji sa Upravnim odborom UNSS-a).

Mandat Radne grupe

Decembar 2018 – Decembar 2019

Glavni ciljevi i zadaci Radne grupe

Kao član radne grupe ti ćeš doprineti:

  • Pripremanju kampanje za podizanje svesti o inkluziji;
  • Osmišljavanju dugoročnih aktivnosti na nacionalnom nivou;
  • Saradnji sa organizacijama koje obrađuju istu temu;
  • Informisanosti i podizanju svesti mladih o prednostima inkluzivnog društva;
  • Predlaganju jasne tačke gledišta UNSS-a prema inkluziji;

Obaveze

Radna grupa će podeliti zadatke interno i prevashodno će komunicirati preko Skype-a. Jedan član Upravnog odbora će, zajedno sa Generalnim sekretarom, raditi sa Radnom grupom.

Radna grupa će imati jedan sastanak uživo već  22. i 23. decembra ove godine.

Prosečno vreme u obavezama i radu na mesečnom nivou je 14h, ali može da varira u zavisnosti na obaveze i sastanke.

Profil kandidata

  • Učenik škole koja je članica (neće biti apsolutni kriterijum za odbair)
  • Iskustvno, znanje i/ili interest za rad na temu inkluzije

Kako se prijaviti

Popunite aplikaciju online: LINK .

Rok: 18.12.2018. do 13h

Za informacije o Radnoj grupi, molimo vas pročitajte poziv pažljivo i ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nekog od zaduženih članova Upavnog odbora Jeleni i Aleksandru na jelena@unss.org.rs ili aleksandar@unss.org.rs