Skip to content

Poziv za Koordinatornu grupu!

Šta je koordinatorna grupa??

Upravni odbor je doneo odluku o osnivanju novog tela unutar Unije srednjoškolaca! Naime, koordinatorna grupa će biti mali tim ljudi koji će pomagati i pružati podršku Upravnom odboru u organizovanju događaja, planiranja i implementacije projekata i drugim različitim zadacima.

Struktura grupe i uloga članova grupe

Sama grupa je za svoj rad odgovorna Upravnom i Nadzornom odboru, ispod koga je u hijerarhiji, a sa druge strane grupa je iznad svih drugih timova (tim lokalnih koordinatora, kreativni tim, SzS tim itd.) u hijerarhiji.

Članovi grupe će imati različite uloge u radu organizacije određene prema interesovanju i prethodnom iskustvu. Moguće uloge su:

 • Rad na nacionalnim projektima

Članovi u ovoj ulozi će biti zaduženi za planiranje, pisanji i implementaciju projekata na nacionalnom nivou.

 • Rad na projektu „Srednjoškolci za Srednjoškolce“

Osobe zadužene za ovaj projekat će tokom cele godine raditi na kreiranju i sprovođenju različitih aktivnosti vezane za promociju i uspešnu implementaciju SzS-a.

 • Rad na lokalnom nivou

Ova uloga obuhvata rad na lokalnim projektima i sa lokalnim timovima.

 • Rad na komunikaciji (PR)

Uključujući vođenje društvenih mreža i internet prezentaciej UNSS-a, kao i kreiranje medijskih projekata za promociju UNSS-a u smislu videa, slika i sličnog.

Šta uključuje poziv?

UNSS traži mlade, motivisane osobe koje imaju iskustva u sprovođenju lokalnih ili nacionalnih projekata, izražene menadžerske veštine i znanje o UNSS-u koji će zajedno sa članovima Upravnog odbora i Sekretarijatom, biti zaduženi za rad na određenu temu.

Od izabranih članova se očekuje da:

 • budu motivisani da razvijaju srednjoškolski aktivizam na lokalnom i nacionalnom nivou.
 • budu otvoreni i spremni da dostaaa uče.
 • budu spremni i voljni da rade u multietničkom i multikulturalnom timu, kao i na individualnoj bazi.
 • imaju dobro znanje barem jednog stranog jezika.
 • budu u mogućnosti/da im bude dozvoljeno da često putuju na nekoliko dana ili vikenda za redom.
 • budu redovno dostupni u bilo koje doba dana (ili noći i to bukvalno) preko telefona i mejla.
 • rade redovno sa fleksibilnim brojem sati nedeljno za UNSS.
 • budu u mogućnosti da rade individualno veoma često.
 • budu spremni da prate i poštuju odluke Upravnog odbora i Generalne skupštine.
 • budu motivisani da ulože energiju, entuzijazam i kreativnost u posao.
 • budu voljni da poštuju drugačije mišljenje i tačku gledišta i rade sa njima.

Kriterijumi odabira:

 • Prethodno iskustvo na događajima UNSS-a će se uzeti u obzir;
 • Iskustvo, znanje i/ili interes za temu rada;

Geografski i rodno ravnopravni balans će biti uzet u obzir tokom izbora.


Kako funkcioniše prijava?

Da bi se prijavio/la moraš da popuniš prijavu na ovom linku:

Rok za prijave je do: 18.12.2019. do 23:59


Konačni rezultat će biti objavljen na UNSS sajtu, a odabranim kandidatima če biti javljeno.

UNSS snažno podstiče zainteresovane kandidate da se prijave!

Detaljan poziv možete pročitati na ovom linku.

Ukoliko imate neka pitanja ili komentare, molimo vas kontaktirajte Upravni odbor UNSS-a na office@unss.org.rs ili na instagramu @srednjoskolci .