Skip to content

Poziv za saradnike na istraživanju

Unija srednjoškolaca Srbije sa velikim zadovoljstvom otvara poziv za saradnike na pilot istraživanju o trenutnom stanju, potrebama i položaju srednjoškolaca u Srbiji.

Kako u Srbiji ne postoje zvanički podaci vezani isključivo za srednjoškolce (sem demografskih koje pruža Republički zavod za statistiku), a koji nisu previše stari kako bi i dalje bili relevantni, UNSS je pokrenula ovaj projekat kako bismo osigurali bolje razumevanje srednjoškolaca na nacionalnom nivou. Samo istraživanje će pored fokus grupa uključiti i upitnik koji će biti dostupan od februara tekuće godine.

Koga tražimo?

Tražimo mlade, specifično srednjoškolce, koji su zainteresovani za naučno-istraživački rad, imaju ili žele da steknu iskustva u ovom polju. Ono što želimo da istaknemo jeste da je ovo proces koji će vam doneti nova iskustva, neovisno od toga da li ste se pre bavili ovim ili ne.

Šta zapravo znači biti saradnik na istraživanju?

To znači da ćete nakon pripreme za sprovođenje fokus grupa imati priliku da sprovedete  jednu ili više lokalnih radionica (fokus grupa) kojima ćete doprineti prikupljanja kvalitativnih nalaza za ovo istraživanje.

Očekujemo:

  • sprovođenje jedne fokus grupe u skladu sa instrukcijama, metodologijom i rokovima postavljenim za održavanje, kao i izveštavanje o radu,
  • aktivnu komunikaciju sa koordinatorkom projekta,
  • aktivno učešće u evaluaciji.

Prijave?

Da bi se prijavio/la, sve što je potrebno da uradiš jeste da popuniš ovaj upitnik do 24.1.2020., a nakon završetka roka ćemo obavestiti sve osobe o ishodu prijave.

Kriterijumi odabira

  • motivacija za saradnju na istraživanju (najvažniji kriterijum)
  • prethodno iskustvo sa istraživačkim radovima
  • iskustvo iz naučno-istraživačkih staniva, centara za talente ili instituta.

Ukoliko vas zanima više o istraživanju ili samom pozivu kontaktirajte nas na office@unss.org.rs ili koordinatorku istraživanja na tamara.haskovic@unss.org.rs ili na instragramu (@srednjoskolci) ili facebooku.