Poziv za srednje škole za saradnju na projektu – Super škola

Počinjemo novu školsku godinu sa pozivom za srednje škole za saradnju na projektu Razvoj kapaciteta učeničkih parlamenata – „Super škola!“  koji sprovodi Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) u periodu od 1. juna 2020. do 31. maja 2021. godine.

Kroz projekat ćemo sprovesti nekoliko aktivnosti: (1) uvodne sastanke, (2) lokalne treninge za učeničke parlamente i koordinatore iz redova nastavnika, (3) gradske sastanke između parlamenata, (4) nacionalni trening za koordinatore/ke učeničkih parlamenata i lidere iz redova nastavnika/ca, (5) nacionalni trening za učenike/ce predstavnike učeničkih parlamenata, (6) podržaćemo aktivnosti koje realizuju parlamenti u saradnji na gradskom nivou i (7) organizovati finalnu nacionalna konferencija u Beogradu.

Ovaj projekat ima više ciljeva. Opšti cilj je doprineti omogućavanju direktnog učešća građana (učenika) i njihovih organizacija (učeničkih parlamenata i neformalnih učeničkih grupa i mreža) u sektoru obrazovanja svim nivoima, od mesne zajednice i đačkih parlamenata do nacionalnog nivoa kroz učešće u javnom zastupanju svojih prava i interesa u procesima unapređenja obrazovanja u Srbiji.

UNSS će tokom celog procesa pružati punu podršku nastavnicima i učenicima u realizaciji sopstvenih ideja i projekata, te su Vam na raspolaganju: