Skip to content

Pričamo o budućnosti – Upravni odbor u Nišu

U Nišu, 19. i 20. maja smo održali sastanak Upravnog odbora. Ovo je bio prvi sastanak uživo od početka mandata u oktobru.

Kako je ovo bio prvi sastanak Upravnog odbora, ovo je takođe bila prilika za refleksiju na lične ciljeve u radu u okviru UO.

Tokom sastanaka radili smo na nekoliko važnih tema za budući rad:

  1. Evaluaciji dosadašnjeg rada kao Upravnog odbora,
  2. Ciljevima zagovaranja
  3. Radu sa UNSS timom
  4. Kooptaciji

Tokom ova dva dana, Upravni odbor je uz podršku Generalnog sekretara i Nadzornog odbora, imao priliku da diskutuje o našem daljem radu na podršci razvoja učeničkih parlamenata,